Навукова-метадычны савет па эканамічнай інфарматыцы


Марушка Д.А.
(старшыня)

дэкан установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», канд. экан. навук, дацэнт, тэл. 209-78-44;

Зеневіч А.М.
(намеснік старшыні)

заг. кафедры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», канд. тэхн. навук, дацэнт, тэл. 209-88-45;

Чытая Г.А.
(намеснік старшыні)

заг. кафедры ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”, д-р экан. навук, дацэнт, тэл. 209-88-48;

Дашук Э.У.
(сакратар)

асістэнт установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», канд. экан. навук, дацэнт, тэл. 209-88-48.

Булава А.Д.

дацэнт установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”, канд. тэхн. навук, дацэнт;

Валадзько В.У.

дацэнт установы адукацыі “Палескі дзяржаўны ўніверсітэт”, канд. тэхн. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Гуліна В.В.

нам. дэкана факультэта ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”, канд. фіз.-мат. навук, дацэнт;

Іконнікаў В.Ф.

прафесар установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”, д-р тэхн. навук, дацэнт;

Камлічэнка В.М.

заг. кафедры ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі”, канд. тэхн. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Кастэнка А.К.

дэкан установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”, канд. тэхн. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Кулікоў С.С.

менеджар аддзела функцыянальнага тэставання № 2 ЗТАА “ЭПАМ Сістэмз”, канд. тэхн. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Марцінкевіч А.М.

нам. дырэктара адміністрацыі Парка высокіх тэхналогій (па ўзгадненні);

Марушка Д.А.

заг. кафедры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, канд. экан. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Мінюковіч К.А.

дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, канд. экан. навук (па ўзгадненні);

Пунчык З.У.

дацэнт установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”, канд. сац. навук, дацэнт;

Садоўская М.М.

заг. кафедры ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”, канд. тэхн. навук, дацэнт;

Сапун О.Л.

заг. кафедры ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт”, канд. пед. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Семянюта А.М.

заг. кафедры прыватнай установы адукацыі “Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі”, д-р тэхн. навук, прафесар (па ўзгадненні).Наверх
Кантактныя дадзеныя
  • Вучоны сакратар ВМА - Садоўская Т.У.
  • Метадыст ВМА - Лазовік К.В.
  • Адрас:г. Мінск, пр-т Партызанскі, 26
  • Тэлефон: +375 (17) 209-78-56
  • Факс АДА: +375 (17) 209-88-16
  • Інфармацыя аб кіраўніках