Аб Парадку прысваення вучэбным выданням грыфа Вучэбна-метадычнага аб'яднання па эканамічнай адукацыі

У адпаведнасці з Інструкцыяй аб парадку падрыхтоўкі і выпуску вучэбных выданняў для ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь, грыф ВМА прысвойваецца арыгіналаў аўтарскім, адобраным і рэ-комендованным вучэбна-метадычным аб'яднаннем у якасці наступных відаў навучальных выданняў:

вучэбны дапаможнік - вучэбнае выданне, часткова або цалкам якое замяняе або дадае падручнік;

вучэбны наглядны дапаможнік - вучэбнае тэкставае або изоиздание, якое змяшчае матэрыялы, прадстаўленыя ў нагляднай форме, у дапамогу вывучэнню, выкладанню або выхаванню;

вучэбна-метадычны дапаможнік - вучэбнае выданне, якое змяшчае матэрыялы па методыцы выкладання вучэбнай дысцыпліны, яе раздзела, часткі або па методыцы выхавання;

дапаможнік - выданне, прызначанае ў дапамогу практычнай дзейнасці або ў дапамогу авалодання вучэбнай дысцыплінай (вывучэнню вучэбнай дысцыпліны);

практыкум - навучальнае выданне, якое змяшчае практычныя заданні, задачы і практыкаванні, якія спрыяюць засваенню і замацаванню пройдзенага адукацыйнага матэрыялу і праверцы ведаў;

рабочы сшытак - вучэбны дапаможнік, якое мае асаблівы дыдактычны апарат, які спрыяе самастойнай працы студэнта над засваеннем вучэбнага прадмета;

хрэстаматыя - вучэбны дапаможнік, які змяшчае літаратурна-мастацкія, гістарычныя і іншыя творы або ўрыўкі з іх, якія складаюць аб'ект вывучэння той ці іншай вучэбнай дысцыпліны

па асобных раздзелах і частках дысцыплін, спецыяльнасцяў, факультатыўным курсах, курсах па выбары, а таксама па праблемах выхавання для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі.

Для вырашэння пытання аб прысваенні грыфам ВМА заяўнік (вну, аўтар) накіроўваюць на імя Старшыні ВМА вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па эканамічнаму адукацыі наступныя матэрыялы:

 • суправаджальны ліст, падпісаны кіраўніком вну, у якім даецца кароткая інфармацыя пра выданні, яго выходныя дадзеныя (назва рукапісы, прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара (аўтараў), плануемы тыраж і год выпуску, аб'ём у умоўных друкаваных лістах), найменне і шыфр спецыяльнасці, назва дысцыпліны, па якой падрыхтавана рукапіс і цыкла тыпавога вучэбнага плана, да якога адносіцца гэтая дысцыпліна;
 • звесткі пра аўтара( аўтараў), якія ўключаюць дату нараджэння, адукацыю, навуковую ступень і званне, месца працы і займаную пасаду, стаж выкладчыцкай працы ў ВНУ, хатні адрас і індэкс, кантактныя тэлефоны;
 • аўтарскі варыянт (без рэдактарскай праўкі) рукапісы ў двух экземплярах;
 • выпіску з пратакола пасяджэння секцыі рэдакцыйна-выдавецкага (навукова-метадычнага або экспертнага) савета ВНУ з фармулёўкай аб мэтазгоднасці прысваення грыфа ВМА;
 • выпіску з вучэбнага плана;
 • вучэбную праграму дысцыпліны.

Аб'ём рукапісы, прадстаўленай на прысваенне грыфа ВМА, павінен быць не менш за 4-х умоўных друкаваных аркушаў. Максімальна магчымы аб'ём рукапісу вызначаецца па норме — 1 друкаваны ліст на 10 акадэмічных гадзін, прадугледжаных для дысцыпліны ў навучальным плане.

Максімальны тэрмін працы па прысваенні грыфам ВМА адной рукапісы — да трох месяцаў.

Тэрмін дзеяння правы на выданне вучэбнай літаратуры пасля атрымання грыфа ВМА – пяць гадоў.

Парадак правядзення экспертызы, афармленне грыфа усталяваны Палажэннем аб парадку прысваення вучэбным выданням грыфа Вучэбна-метадычнага аб'яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па эканамічнай адукацыі

Наш адрас:220070, г. Мінск, пр-т Партызанскі, 26, корпус 3, пакой 224 a
Тэл: 209 78 19, Факс: 209-78-50
E-mail: umoe@bseu.by
Кантактныя дадзеныя
 • Вучоны сакратар ВМА - Садоўская Т.У.
 • Метадыст ВМА - Лазовік К.В.
 • Адрас:г. Мінск, пр-т Партызанскі, 26
 • Тэлефон: +375 (17) 209-78-56
 • Факс АДА: +375 (17) 209-88-16
 • Інфармацыя аб кіраўніках