Навукова-метадычны савет па фінансах і крэдыце


Ляснеўская Н.А.
(старшыня)

дэкан ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», канд. экан. навук, дацэнт, тэл. 209-78-17;

Румянцава А.І.
(нам. старшыні)

заг. кафедры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», канд. экан. навук, дацэнт, тэл. 209-78-59;

Берзінь А.В.
(сакратар)

дацэнт установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», канд. экан. навук, дацэнт, тэл. 209-78-59;

Александронак М.С.

заг. кафедры ўстановы адукацыі «Беларуска-Расійскі ўніверсітэт», канд. экан. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Богдан Н.І.

прафесар установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», д-р экан. навук, прафесар;

Карпіцкая М.Я.

дэкан установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», канд. экан. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Карачун І.А.

заг. кафедры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, канд. экан. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Караткевіч А.І.

заг. кафедры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, канд. экан. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Кірэева А.Ф.

заг. кафедры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», д-р экан. навук, прафесар;

Касценка А.К.

дэкан установы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны», канд. экан. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Пазнякевіч В.М.

заг. кафедры ўстановы адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт», канд. экан. навук (па ўзгадненні);

Панамарова А.С.

начальнік цэнтра разлікова-касавага абслугоўвання ААТ «Белінвестбанк» (па ўзгадненні);

Румянцава А.І.

заг. кафедры установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», канд. экан. навук, дацэнт;

Шаблоўская Т.У.

прарэктар установы адукацыі «Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі», канд. экан. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Якубовіч В.І.

дацэнт установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт».Наверх
Кантактныя дадзеныя
  • Вучоны сакратар ВМА - Садоўская Т.У.
  • Метадыст ВМА - Лазовік К.В.
  • Адрас:г. Мінск, пр-т Партызанскі, 26
  • Тэлефон: +375 (17) 209-78-56
  • Факс АДА: +375 (17) 209-88-16
  • Інфармацыя аб кіраўніках