Навукова-метадычны савет па нацыянальнай эканоміцы


Фатееў У.С. (старшыня)

прафесар кафедры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», д-р экан. навук, прафесар, тэл.209-88-46;

Хаустовіч Н.А. (намеснік старшыні)

заг. кафедры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», канд. экан. навук, дацэнт, тэл. 209-88-72;

Бухавец Т.В
(сакратар)

дацэнт установы адукацыі "Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт", канд. экан. навук, тэл.209-88-46.

Бухавец Т.В
(сакратар)

дацэнт установы адукацыі "Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт", канд. экан. навук;

Бабына І.В.

заг. кафедрай эканомікі і ўпраўлення ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Ф. Скарыны», канд. экан. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Багдан Н.І.

прафесар кафедры нацыянальнай эканомікі і дзяржаўнага кіравання ўстановы адукацыі "Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт", д-р экан. навук, прафесар;

Ванкевіч А.У.

прарэктар па навуковай рабоце ўстановы адукацыі "Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт", д-р экан. навук, прафесар (па ўзгадненні);

Вараб'ёў В.А.

заг. кафедрай эканамічнай тэорыі ўстановы адукацыі "Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт", д-р экан. навук, прафесар;

Дайнека А.Я.

прафесар кафедры маркетынгу ўстановы адукацыі "Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт", д-р экан. навук, прафесар (па ўзгадненні);

Лебедзева С.М.

рэктар установы адукацыі "Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі", д-р экан. навук, прафесар (па ўзгадненні);

Макоўская Н.У.

прарэктар па навуковай рабоце ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А.А. Куляшова», д-р экан. навук, прафесар (па ўзгадненні);

Берчанка Н.Г.

дырэктар ДНУ "Навукова-даследчы эканамічны інстытут Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь", канд. экан. навук, дацэнт (па ўзгадненні);

Няхорашава Л.М.

заг. кафедрай эканомікі прамысловых прадпрыемстваў установы адукацыі "Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт", д-р экан. навук, прафесар;

Шмарлоўская Г.А.

прафесар міжнароднага бізнесу ўстановы адукацыі "Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт", д-р экан. навук, прафесар;

Шчэпаў В.А.

заг. кафедрай дзяржаўнай эканамічнай палітыкі Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, канд. экан. навук, дацэнт (па ўзгадненні).Наверх
Кантактныя дадзеныя
  • Вучоны сакратар ВМА - Садоўская Т.У.
  • Метадыст ВМА - Лазовік К.В.
  • Адрас:г. Мінск, пр-т Партызанскі, 26
  • Тэлефон: +375 (17) 209-78-56
  • Факс АДА: +375 (17) 209-88-16
  • Інфармацыя аб кіраўніках